மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் "நான் முதல்வன்" திட்டம் துவக்கிவைக்கபட்டது
திறன் பெற்ற நபர்களை தேடும் தொழில் நிறுவனமா நீங்கள் ?
திறன் படிப்பில் சேர விரும்பும் நபரா நீங்கள் ?
அரசு திட்டங்களின் அடிப்படையில் திறன் பயிற்சி வழங்க ஆர்வமுள்ள பயிற்சி வழங்கும் நிறுவனமா நீங்கள் ?
திறன் பெற்ற நபர்களை தேடும் தொழில் நிறுவனமா நீங்கள் ?
Are you a Training Partner interested in Government Scheme based Skilling?
previous arrow
next arrow
Slider
பயிற்சி நிறுவனம்
125
துறை
38
தொழில் பிரிவு
1013
திறன் பெற்ற இளைஞர்கள்
169858
பயிற்சி நிறுவனம்
300+
துறை
20+
தொழில் பிரிவு
250+
திறன் பெற்ற இளைஞர்கள்
750,000+
   l TNSDC -CBT Notice - MIS Executive – Recruitment notification No.SDCRNF-01/2023, dt:05.01.2023 l   l Dear Skill Aspirants, Direct candidate registration in the TNSDC portal is temporarily closed. Candidates who wish to join skill training programmes offered by TNSDC have to register in the Kaushal Panjee - Skill Register of DDU-GKY Scheme (Kaushal Panjee - Skill Register mobile application available in Google play store) l   l Note: The Training Partner and Training centre registration is temporarily closed, please stay tuned for further update l   l TNSDC -Written Exam Result– Recruitment notification No.SDCRNF-01/2023, dt:05.01.2023 l   l TNSDC -Interview Notice-Program Manager(Districts)– Recruitment notification No.SDCRNF-01/2023, dt:05.01.2023 l    l TNSDC -Interview Result (Project Manager -Competitive Exams & Project Associates) – Recruitment notification No.SDCRNF-01/2023, dt:05.01.2023 l    l The service Help Desk system has enabled for TNSDC Stakeholders to raise the queries related to TNSDC STT scheme l   l TNSDC-Result-SA-PA-PM– Recruitment notification No.SDCRNF-01/2023, dt:05.01.2023 l   l TNSDC - Interview Notice - AVP (HR) & AVP (MEAC) – Recruitment notification No.SDCRNF-01/2023, dt:05.01.2023 l   l Dear Training Partners, the training target allocation will be considered only based on the placement performance for already allotted target. l   Expression of Interest (EoI) For Empanelment of Training Partner for undertaking short-term training under Tamil Nadu Skill Development Corporation (TNSDC) – 2021-2022.

TAMIL NADU SKILL DEVELOPMENT CORPORATION

இளைஞர்களுக்கு திறன்பயிற்சி வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் வேலைபெறும் திறனை அதிகரித்து, தொழிற்சாலைகளில் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதன் வாயிலாக திறன்மிகு மையமாக தமிழகத்தை உருவாக்கும் உன்னத நோக்கத்துடன் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் துவக்கப்பட்டது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புதுறையின் கீழ் 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு கழகமாக இயங்கிவருகிறது. தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மாநிலத்தின் திறன் பயிற்சிகளுக்கான முதன்மை நிறுவனமாக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் வகையில் இளைஞர்களின் சக்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கான வேலைவாய்ப்பு திறன்களை வழங்குதல்
எங்கள் குறிக்கோள் வாசகம்
எங்கள் முனைப்புகள்
திட்டங்கள்
திறனற்றவர், பகுதி திறன் கொண்ட தொழிளாலர்கள் மற்றும் திறன்னுயர்வு தேவைகளுக்கான பன்முகத்தன்மை கொண்ட திட்டங்கள்
தொழில் நிறுவன கூட்டாண்மை
தொழில் நிறுவன தேவைக்கேற்ற மற்றும் வேலைவாய்ப்பை ஊக்குவிக்கும் பயிற்சிக்கு வழி செய்கிறது.
வேலைவாய்ப்பு முகாம்
திறன் பெற்ற நபர்கள் சரியான வேலைவாய்ப்பினை பெற செய்கிறது
துறைகள்
OUR PARTNERS
-
விரைவு இணைப்புகள்
Visitors Count :